a

Get social with us

Google Recensies

draven senpai
draven senpai
11:39 05 Sep 18
Best cookies i ever had!!!!!
A Google User
A Google User
13:59 04 Sep 18
super bedrijf verdient de vole 5 sterren
A Google User
A Google User
09:05 14 May 18
Service met een glimlach. Altijd verse stroopwafels van perfecte kwaliteit. Een heel uitgebreid aanbod van diverse en unieke stroopwafels. Zeker een aanrader!
A Google User
A Google User
08:10 16 Oct 16
Bekijk alle beoordelingen

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Team Amsterdam! Good Cookies werkt elke dag hard om zoveel mogelijk mensen een lach op hun gezicht te geven door de verkoop van onze stroopwafels, blikken en overige producten. Wij zijn een bedrijf die graag open en eerlijk communiceert met de klant en daarom vindt u hieronder in de voorwaarden overzichtelijk alles wat u moet weten.

Privacy Statement

 1. Over Ons

Wij zijn AmsterDAM! Good Cookies, gevestigd aan de Phileas Foggstraat 81, 7825 AW te Emmen.
Ons Kamer van Koophandel nummer is 60494433. Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 06 11 26 82 28. Wilt u ons een mail sturen dan kan dat naar info@amsterdamgoodcookies.com

 1. Waar gebruiken wij jou gegevens voor?

Wanneer u iets besteld vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Zoals uw naam, e-mail adres, betaalgegevens en telefoonnummer. Aan zakelijk klanten vragen we tevens naar het KvK-nummer en BTW-nummer. Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken, de voortgang te controleren en om een factuur je kunnen sturen.

Zou u deze gegevens niet met ons delen, dan kunnen wij u niet de door u bestelde producten leveren. Ook gebruiken we de gegevens om contact met u te onderhouden. Bijvoorbeeld over de voortgang van de bestelling of als wij iets over de bestelling willen controleren.

 1. Stroopwafelaccount

Het is handig om zelf een account aan te maken. In uw account kunt u uw contactgegevens inzien en aanpassen. Ook vind je hier informatie over geplaatste bestellingen, een overzicht van de facturen, retouren en informatie die u wenst te ontvangen, zoals nieuwsbrieven. Door in te loggen, kun u uw account beheren.

Bent u een retailer, dan is het noodzakelijk een account bij ons aan te maken. Via dit account kunnen wij u op de hoogte houden van de prijzen en nieuwste producten. Ook hoeft u dan niet bij elke bestelling al uw gegevens opnieuw in te vullen, wel zo gemakkelijk.

 1. Nieuwsbrief

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om je een nieuwsbrief te sturen, met daarin berichten over onze nieuwe producten, acties of andere nieuwtjes. Dat doen we alleen als u daarvoor je toestemming heeft verleend. Die toestemming kunt u weer intrekken via de link ‘unsubscribe’ die u onderaan elke nieuwsbrief vindt.

 1. Wie ontvangt uw gegevens nog meer?

AmsterDAM! Good Cookies is zuinig op uw gegevens en deelt ze alleen met anderen als dat nodig is om ervoor te zorgen dat u uw bestelling ontvangt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bezorgdiensten, het distributiecentrum en ook de drukkerij als u een gepersonaliseerde wikkel hebt besteld. We delen uw gegevens niet met anderen voor advertentiedoeleinden.

 1. Vragen of klachten over het gebruik van uw gegevens?

Wanneer uw gegevens niet (meer) kloppen kunt u ons altijd vragen die te corrigeren. Als u een account heeft aangemaakt, kunt u vaak ook zelf uw gegevens aanpassen. Wilt u uw gegevens inzien of daarvan een kopie ontvangen, dan kan dat ook. Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van uw gegevens? Neem contact op met ons doormiddel van het sturen van een mail naar info@amsterdamgoodcookies.com

 1. Veranderingen
  Wij blijven werken aan een beter product en een betere website. Daardoor kan er soms ook iets veranderen in de gegevens die we van u vragen en wat we ermee doen. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. Wij raden daarom aan regelmatig onze Privacy Statement door te lezen.

 

Algemene leveringsvoorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden AmsterDAM! Good Cookies
Door een bestelling bij AmsterDAM! Good Cookies te plaatsen, geeft u  te kennen dat u  akkoord gaat met de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die zijn opgesteld door AmsterDAM! Good Cookies.
AmsterDAM! Good Cookies heeft het recht om haar betalings- en/of leveringsvoorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van een maand.

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AmsterDAM! Good Cookies en een kopende partij, hierna te noemen Koper.

Door een bestelling bij AmsterDAM! Good Cookies, geeft u  te kennen dat u  akkoord gaat met de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die zijn opgesteld door AmsterDAM! Good Cookies. AmsterDAM! Good Cookies heeft het recht om haar betalings- en/of leveringsvoorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van een maand.

 1. Prijs/ Verzendkosten
 • De prijzen van alle producten die via de website kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW)
 • Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn.
 • De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het bestelde pakket. Verzendkosten worden duidelijk aangegeven in het winkelmandje, of worden bij grotere orders vermeld op de staffellijst of offerte.
 • De prijzen van de producten op de website zijn vermeld onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
 1. Levering
 • AmsterDAM! Good Cookies levert in enkele gevallen uw producten persoonlijk af. Dit gebeurt alleen wanneer dit nadrukkelijk gecommuniceerd is met de Koper.
 • De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven
 • Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 • Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
 • De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven het eigendom van AmsterDAM! Good Cookies tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

 1. Klachten

Team AmsterDAM! Good Cookies doet haar uiterste best en werkt zeer nauwkeurig om het door uw bestelde product tijdig en in gewenste staat bij u te bezorgen. Mocht u toch een klacht hebben vinden wij dit uiteraard heel vervelend.

U kunt ons hierover mailen op info@amsterdamgoodcookies.com of bellen naar 06 11 26 82 28.
We gaan dan op zoek naar een passende oplossing.

 1. Overmacht

AmsterDAM! Good Cookies is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 1. Verantwoordelijkheid Koper

Amsterdam! Good Cookies kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gemaakte (spel)fouten op gepersonaliseerde blik labels, digitaal gedrukte blikken en stickers. De Koper ontvangt ten allen tijde een voorbeeld ontwerp en dient deze grondig te controleren op gemaakte spelfouten, tekstfouten, kleuren en foto’s. Bij het geven van een akkoord door de Koper voor het laten printen van het ontwerp dient de Koper zeker te zijn van de juistheid hiervan. Eventuele kosten die moeten worden gemaakt bij het herstellen van een fout in het ontwerp na het drukken zijn dan ook niet voor AmsterDAM! Good Cookies maar voor de Koper.

 1. Betaling
 • Klanten dienen de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf middels de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de webwinkel te voldoen.
 • Klanten met een betaalconditie van 30 dagen ontvangen een digitale factuur welke binnen 30 dagen dient te worden betaald.
 1. Eigendomsvoorbehoud

De door AmsterDAM! Good Cookies geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van AmsterDAM! Good Cookies volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Amsterdam! Good Cookies geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Amsterdam! Good Cookies garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 1. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en AmsterDAM! Good Cookies, dan wel tussen AmsterDAM! Good Cookies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en AmsterDAM! Good Cookies, is AmsterDAM! Good Cookies niet aansprakelijk.

 1. Toepasselijk Recht

Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten met AmsterDAM! Good Cookies. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://www.amsterdamgoodcookies.com/algemene-voorwaarden
YouTube
Instagram